Administratie

Voor een boekhouding werkelijk een boek-houding wordt is het noodzakelijk dat uw financiën goed geordend en geautomatiseerd zijn. Misschien heeft u dat al lang op orde. Een goed teken. Maar niet iedere ondernemer heeft daar de tijd en de kennis voor. NUAC helpt. Letterlijk. Samen met u kijken we naar een geschikt factureringspakket, ordening en logica, een boekhoudprogramma en andere financiële afstemming.

Verwerken van de boekhouding

Tja, dat boeken. Vroeger waren boekhouders uren bezig met bonnetjes, factuurmappen, inkoopmappen, loonstaten en zo meer. Dat kan nog steeds maar NUAC omarmt de laatste mogelijkheden met automatisering. Samen met u kijken we naar de meest geschikte oplossing. Wat past bij u als ondernemer? Wij alles doen, u alles doen, een mix of iemand op interim basis laten inkloppen? Met de hand of scan en herken? Het antwoord is per bedrijf anders. Juist dat ‘anders’ hechten wij aan. Als we het samen maar weten. Op hoofdlijnen bieden wij de volgende mogelijkheden:

  • U boekt de administratie geheel zelfstandig, middels handboeking of scan en herken, met uw eigen software.
  • U boekt de administratie met onze ondersteuning, middels handboeking of scan en herken met uw eigen software.
  • Wij boeken de administratie voor u.


Rapportages maken voor managementinformatie

De dagen gaan zo voorbij. Dagen worden weken, weken maanden. Er moet veel gebeuren en daar ligt ook uw betrokkenheid. Maar heeft u grip op de resultaten? Weet u ieder moment hoe de zaken ervoor staan?
Accountancy is geen geschiedschrijving. Accountancy is paraatheid van cijfers. Met een periodieke financiële rapportage kunt u de prestaties van uw bedrijfsvoering analyseren. Bijsturen waar nodig.