Samenstellen jaarrekening

De jaarrekening, hét boekstuk waar zoveel om draait. Uw resultaten als ondernemer zwart op wit. Als een schoolrapport.

Maar strikt genomen mag die jaarrekening voor u geen grote verrassingen meer bevatten. Al biedt die jaarrekening wel zicht op nadere specificaties en analyses. Voor uzelf en, mogelijk, uw bankier is zo’n analyse belangrijk.

Het jaarrapport brengen we liefst eerst uit in concept ter bespreking. Samen kijken we dan terug naar het afgelopen boekjaar, bespreken de fiscale- en economische gevolgen en blikken vooruit naar de korte en de lange termijn.